COWLECTIVE: Nyhedsbrev April 2022

PROJEKT NUMMER: 2020-1-DK01-KA202-075071

UDVIKLING AF EN METODE TIL SAMARBEJDE OM SOCIAL INDVIRKNING OG
TILHØRENDE UDDANNELSE FOR IVÆRKSÆTTERE I COWORKING-SAMMENHÆNGE

OM ARBEJDET PÅ UDDANNELSESPAKKEN

I de seneste par måneder har partnerne haft travlt med at udvikle en uddannelsespakke, som har til formål at gøre deltagerne i stand til at bruge deres personlige holdninger til at opbygge en personlig tilgang til social business.

UDDANNELSESMODULER

Uddannelsesmoduler er en del af pakken. Emnerne er baseret på den tidligere gennemførte forskning og er som følger:

 • Grundlæggende principper for socialt iværksætteri
 • Identificering af muligheder for social virksomhed og skabelse
  af social værdi
 • Målene for bæredygtig udvikling og socialt virksomhedsansvar
 • Problemløsningsmetoder til løsning af sociale problemer
 • Oprettelse af en social forretningsmodel
 • Etablering af en iværksættervirksomhed –
  iværksætteraktiviteter
 • Formidling af en forretningsidé og markedsføring
 • Finansieringsstrategier for sociale foretagender
 • Socialt iværksætteri og social indvirkning
 • Socialt iværksætteri og tal

 

TEST AF KOMPETENCER FOR AT VURDERE ELEVERNES FORBEDRINGER

Partnerne arbejdede også på et evalueringssystem til hvert modul for at vurdere de kompetencer, som deltagerne har lært, og for at måle deres forbedring. Modulerne og tests er blevet udarbejdet online, og de næste skridt omfatter implementeringsfasen, hvor over 100 deltagere vil afprøve kurset og give feedback.

LÆRINGSMETODE MED HENBLIK PÅ SOCIAL INDVIRKNING

I øjeblikket arbejder partnerne på at indsamle materialer med henblik på at etablere en metode til at opnå social indvirkning.

TVÆRNATIONALT PROJEKTMØDE I TORINO

Endelig havde partnerne mulighed for at mødes fysisk! Mødet fandt sted i Torino den 1. og 2. marts 2022.

Mads2000k-8
Fordi vi mener at Coworking er fremtidens måde at have kontor på”

Mads Fugl - Co-Founder og Direktør

Er du klar til de perfekte rammer?

Udfyld formularen og bliv kontaktet