Cookie- & privatlivspolitik

Formål med denne politik

Denne persondatapolitik omfatter alt handel, interaktion eller anden udveksling af personoplysninger med Coworking Plus APS, CVR.nr: 

Formålet med denne persondatapolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan vores virksomhed behandler personoplysninger. Det er Coworking plus’ mål, at du er bevidst om hvilke informationer, der indsamles, behandles og såfremt muligt, hvor længe de opbevares.

Hvilke oplysninger indhenter vi?

Automatisk indsamlede data

Vores digitale løsninger er baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning, enten direkte af os eller af en tredjepart på vegne af os. Analyse af trafikdata og cookies er eksempler på dette.

Alle besøg ved en digital løsning medfører, at der sendes oplysninger fra din browser til en server. Det er via analyse af disse data, at vi optimerer de digitale løsninger. Data opsamles via tredjepart på vegne af os. Der kan opsamles data om din computer med henblik på systemadministration og interne marketingrelaterede analyser. Disse data er statistiske oplysninger om brugernes adfærd i de digitale løsninger.

Eksempler på data der opsamles og analyseres:

 • Dato og tidspunkt for besøg.
 • De sider der besøges i løsningen.
 • IP-adressen på den besøgende.
 • Oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.).
 • URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning).

Vi anvender Google Analytics som webanalyseløsning i vores digitale løsninger. I denne forbindelse sendes web analysedata fra vores digitale løsninger til analyse i den service, Google udbyder. Her fungerer Google Analytics som ”databehandler” af data, som vi er ansvarlige for, og disse data må kun videregives efter aftale eller for at overholde retlige krav.

Du kan se mere om Googles fortrolighedspolitik her: https://www.google.com/intl/da/policies/

Google tilbyder en række løsninger til anonymisering af dine data og adfærd, se mere her: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=da

Oplysninger du selv afgiver

I tillæg til de oplysninger, der opsamles automatisk, behandler vi også data, som brugere aktivt har givet til os.

Eksempler på data som brugere aktivt afgiver er:

 • Brug af kontaktformularer på vores hjemmeside.
 • Oplysninger du deler med os via sociale medier.
 • Oplysninger sendt på e-mail.
Særligt om cookies

Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal, som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies, og de kan bruges til at holde styr på, hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap, eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer.

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

Cookietyper og deres formål

Vi anvender følgende former for cookies:

 • Tekniske cookies: er nødvendige for, at langt de fleste hjemmesider fungerer, som de skal. De sørger også for, at du ikke hele tiden ryger af den hjemmeside, du besøger. Du kan læse mere om tekniske cookies her.
 • Statistiske cookies: optimerer design, brugervenlighed og effektiviteten af hjemmesiden. Du kan læse mere om statistisk cookies her.
 • Markedsførings cookies: bruges til at vise dig reklamer for produkter eller oplevelser, du tidligere har kigget på. Du kan læse mere om markedsførings cookies her.
 • Personaliserede cookies: er brugeroplysninger til at sortere indhold, så du får vist indhold, der er relevant for dig. Du kan læse mere om personaliserede cookies her.
Slet eller slå cookies fra i browseren 

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge.

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at hvis du bruger flere browsere, så skal du slette cookies på dem alle.

Dine rettigheder

I forbindelse med, at vi behandler dine oplysninger har du følgende rettigheder:

 • Du kan på begæring få indsigt i hvilke oplysninger Coworking Plus behandler om dig
 • Du kan til enhver tid anmode om at Coworking Plus korrigerer eller sletter visse typer af oplysninger.
 • Føler du ikke, at dine informationer er blevet behandlet korrekt, kan du indgive klage til Datatilsynet på datatilsynet.dk.
Sikkerhed

Ifølge de persondataretlige regler skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Kontakt

Skulle du have spørgsmål til dele af politikken er du meget velkommen til at kontakte os på Mads@coworkingplus.dk. Vi kan endvidere træffes på 20833481 inden for normale kontortider.

Version: Denne privatlivspolitik er senest ændret d. 22/12/2020

Hvordan vil vi behandle dine oplysninger?

Formål med indsamling

Nedenstående er eksempler på anvendelse af de indsamlede oplysninger:

 • Sikring af brugervenlighed og sikkerhed.
 • Optimering af vores digitale løsninger.
 • Mulighed for at deltage i kundeundersøgelser, konkurrencer, lodtrækninger, m.m. via digitale løsninger.
 • Arkiv over registrerede produkter og tilhørende personlige oplysninger.
 • Administration af medlemsskaber.
 • Ordrebehandling og kommunikation i forbindelse med forespørgsler til os.
 • Optimeret markedsføring på digitale kanaler pba. dataoplysninger.

Har vi dit udtrykkelige samtykke, kan vi kontakte dig via de kontaktoplysninger, som du har angivet til markedsførings-, salgs-, reklame- og analyseformål, enten postalt, digitalt eller via telefon.

Vi kan målrette tilbud og kampagner til den enkelte kunde ud fra adfærdshistorik og demografiske data kombineret med tredjepartsløsninger og data. 

Hvem får adgang til oplysningerne?

Dine oplysninger vil blive behandlet af medarbejdere hos Coworking Plus til de formål, som er anført i pkt. ‎2 ovenfor.

Hvor lang tid opbevarer vi oplysninger om dig?

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 5 år.

Information om behandling af persondata for gæster og kunder ved navn gennem videoovervågning

Visse områder indenfor og omkring Coworking Plus’ bygninger er videoovervåget.

Da Coworking Plus er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles i gennem videoovervågningen, er Coworking Plus forpligtet til at informere dig som kunde, gæst eller medarbejder om de persondata, som Coworking Plus indsamler, vores formål med behandlingen, omfang og juridiske grundlag for behandlingen. 

I overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens (”GDPR”) artikel 24 og 25, informerer Coworking Plus hermed om, at Coworking Plus har gennemført tekniske og organisatoriske foranstaltninger for tillige at opfylde alle data beskyttelsesprincipper ved behandling af dine personoplysninger.

Vi hos Coworking Plus vil derudover sørge for løbende at evaluere vores procedure for videoovervågning og teknologi, for at sikre, at der altid tages tilstrækkelige forholdsregler for at sikre de persondata, som vi indsamler. På den måde sikrer vi, at de organisatoriske og tekniske foranstaltninger vil være proportionale i forhold til de risici, der skyldes utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang til det data, som vi indsamler ved vores videoovervågning.

Kontaktoplysninger:

Navn: Mads Fugl

Telefon: +45 20833481

E-mail: Mads@coworkingplus.dk

Formålet med videoovervågningen

Formålet ved videoovervågningen hos Coworking Plus er at hjælpe med at forebygge og løse forbrydelser i og omkring Coworking Plus’ lokaler og tilstødende faciliteter samt for at sikre en beskyttelse og sikkerhed af vores gæster, kunder og medarbejdere og deres ejendele.

Derudover er videoovervågningen nødvendig for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav, som kan opstå ved brug eller adgang til vores faciliteter.

Områder med videoovervågning

De områder, hvor der foretages videoovervågning omfatter følgende:

 • Indgangspartier
 • Gangarealer
 • Parkeringspladsen

Video overvågningen foretages med brug af videokameraer, der er aktive 24 timer i døgnet. Video overvågningen bruges kun hvis der er en begivenhed, hvor det er nødvendigt at gå tilbage og se overvågningen. 

Typer af registrerede

Videoovervågning kan foretages af følgende typer af registrerede:

 • Kunder
 • Gæster
 • Medarbejdere
 • Andre der er til stede i områderne, hvor videoovervågningen foretages

Igennem videoovervågningen vil der behandles persondata om, hvem der er til stede på de ovennævnte områder, og på hvilket tidspunkt.

Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for behandling af persondata i områder, der er generelt tilgængelige for offentligheden, findes i tv-overvågningsloven.

For de videoovervågede områder, der ikke er generelt tilgængelige for offentligheden, hvor der behandles persondata generelt, findes det juridiske behandlingsgrundlag i en legitim interesse, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f. Dette behandlingsgrundlag tillader en lovlig behandling af persondata, når det er nødvendigt for os at forfølge en legitim interesse som anført i formålet med behandlingen ovenfor.

Opbevaring og sletning af persondata

Optagelser fra videoovervågningen lagres på en sådan måde, så uautoriseret personale og enkeltpersoner ikke har adgang til det.

Optagelser fra videoovervågningen slettes automatisk efter 30 dage, men kan opbevares i en længere periode, hvis optagelserne skal bruges i en bestemt sag. Hvis dette er tilfældet, vil den eller de berørte blive underrettet herom.

Deling af persondata

Optagelser fra videoovervågningen deles ikke med tredjeparter, medmindre det er et juridisk grundlag for at gøre det, herunder ved krav fra politiet.

I andre tilfælde vil optagelser ikke offentliggøres eller deles uden forudgående samtykke fra den eller de person(er), der vises på optagelserne.

Den registreredes rettigheder

I overensstemmelse med GDPR har du som registeret en rækker rettigheder ved vores behandling af dine persondata.

Dine rettigheder er følgende:

 • Du kan på begæring få indsigt i hvilke oplysninger Coworking Plus behandler om dig.
 • Du kan til enhver tid anmode om at Coworking Plus korrigerer eller sletter visse typer af oplysninger.
 • Føler du ikke, at dine informationer er blevet behandlet korrekt, kan du indgive klage til Datatilsynet på datatilsynet.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder som registreret og indsende et krav mod vores behandling af dine persondata på Datatilsynets hjemmeside eller gennem nedenstående kontaktoplysninger.

 
Datatilsynets kontaktoplysninger 

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Tlf. 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk 

Mads2000k-8
Fordi vi mener at Coworking er fremtidens måde at have kontor på”

Mads Fugl - Co-Founder og Direktør

Er du klar til de perfekte rammer?

Udfyld formularen og bliv kontaktet

*Du skal muligvis deaktivere AdBlocker for at indsende din forespørgsel.