Rollemodeller er med til at inspirere iværksættere i 2020

Ifølge Fonden for Entreprenørskab gør rollemodeller en stor indsats for at inspirere de unge i at vælge en karriere i iværksætteri. En rollemodel er essentiel, fordi den giver de unge en mulighed for at relatere sig til et bekendt billede.

Arv og miljø betyder meget for, hvilken påvirkning de unge oplever i deres liv. 

Begge faktorer er tæt knyttet til de unges forældre, som bevidst eller ubevidst påvirker de unge i deres opvækst. Forældre, som selv er selvstændige erhvervsdrivende har tendens til at lære deres børn, at iværksætteri er positivt og spændende. Og de flaskes op med begreber som risikotolerance og uafhængighed.

Arven skubber de unge i retningen af iværksætteri

Forældre, som er eller har været selvstændige, er med til at fremme et positivt billede af livet som iværksætter. De lærer deres børn værdier, som gør dem parate til at være i iværksættermiljøet. 

Et studie fra Scherer & Co har vist, at børn af selvstændige forældre har meget større tendens til at gå ad iværksættervejen. De unge udviser større vilje end unge uden selvstændige forældre til at vælge den samme vej. Forældrene udgør i kraft af deres tilstedeværelse i de unges opvækst og hverdag store forbilleder.

De værdier, som oftest bliver tillært af selvstændige forældre er villighed til risiko og uvished, vedholdenhed og uafhængighed. De unge lærer værdier, som skubber dem i retning af at blive iværksættere, skabe deres egen vej og løbe risici.

Miljøet påvirker mest

Selvom forældre kan have en stor betydning, så har studier vist, at miljøet, som de unge befinder sig i, påvirker dem mest. Undervisere på uddannelsesinstitutioner, iværksætteri i nærmiljøet og nationale rollemodeller har stor indvirkning på, om de unge vælger at gå ind i iværksætteri og selvstændighed. 

Her ses der en tendens til, at enkeltstående succeshistorier fra iværksættere kan sætte gang i en stor dominoeffekt. En stor tilstedeværelse af iværksættere forbedrer nærmiljøet, hvilket er med til at fremme iværksætteri endnu mere. Der kan nemlig udspringe succeshistorier herfra, som kan producere endnu flere rollemodeller for de unge.

Rollemodeller

Specielt undervisere på ungdoms- og universitetsuddannelser har stor påvirkning på unge, som overvejer at starte deres egne virksomheder, da unge påvirkes i en periode, hvor de er i gang med at finde og forme deres egen identitet. Hvis der er positive rollemodeller til stede, kan de nemmere relatere til, hvad de gerne vil lave, og hvem de gerne vil være i fremtiden. 

Nærmiljøet skal være inspirerende, så de gode idéer og kreativiteten kan blomstre. I kontorfællesskaber, startup hubs eller coworking spaces findes de helt rette forudsætninger. Her finder I ligesindede med mange forskellige fagligheder, så I altid har rig mulighed for sparring.

Rollemodeller virker!

En hollandsk undersøgelse har påvist, at rollemodeller spiller en vigtig rolle, når mennesker skal hjælpes videre i deres idégenerering. Specielt rollemodeller, hvor lighedstegnene til de unge er stor, er med til at trække dem i retningen af at starte deres egen virksomhed. 

Rollemodeller er beviset på, at de unges iværksætterdrømme er mulige! Samtidig kan de også give gode råd og hjælpe potentielle iværksættere på den krøllede, forvirrende vej ud i selvstændigheden!

info role models

Referencer:

Scherer, Adams, Carley & Viebe, 1989, “Role model performance effects on development of entrepreneurial career preferences”. Entrepreneurship Theory and Practice 13 (3), 53-71.

Bosma, N., Hessels, J., Schutjens, V., van Praag, M. & Verheul, I. 2012. ”Entrepreneurship and role models”. Journal of Economic Psychology, 33(2), 410-424

Guiso, Pistaferri & Schivardi, 2015. “Learning Entrepreneurship From Other Entrepreneurs?” NBER Working Paper No. 21775.

Mads2000k-8
Fordi vi mener at Coworking er fremtidens måde at have kontor på”

Mads Fugl - Co-Founder og Direktør

Er du klar til de perfekte rammer?

Udfyld formularen og bliv kontaktet

*Du skal muligvis deaktivere AdBlocker for at indsende din forespørgsel.