MentorTaskForce – Vejen til noget større!

Få en mentor fra MentorTaskForce

At få en MENTOR fra MentorTaskForce er en enestående mulighed for dig, der har etableret egen virksomhed, og som ønsker at udvikle virksomheden. Hos Coworking Plus har vi indledt et netværkspartnerskab, hvor du som virksomhedsejer kan få tilknyttet en erfaren Mentor!

I samarbejde med en mentor kan du få vejledning og sparring på forskellige spørgsmål. Spørgsmålene kan f.eks. være:

  • Vil du udvikle og vækste din virksomhed?
  • Hvad er til hindre for at du kan gøre det?

growth with mentortaskforce

Hvis det kan defineres kan det løses!

MentorTaskForce kan hjælpe med både fokus og løsning, med vores erfarne og kompetente Mentorer. Det er ”Din vej til vækst”

Gennem processen får du som MENTEE større selvindsigt og handlekraft og bliver inspireret til at se andre perspektiver og løsninger.
I din dialog med Mentoren vil du komme ind på dine daglige udfordringer, dine værdier og dine faglige og personlige kompetencer.

Fortrolig sparingspartner 

Du får en fortrolig og uafhængig sparringspartner, der kan hjælpe dig med at reflektere over dit arbejdsliv og som sætter fuld fokus på dig og din virksomhed.

Vores Mentorer har erfaring og viden, som du som Mentee kan få stor nytte af. Vi arbejder på at skabe vigtige relationer og dermed synergi mellem mennesker.

Når du som virksomhed har en Mentor fra MentorTaskForce, har du en sparringspartner på højt professionelt niveau.
Og vi har naturligvis tavshedspligt.

Længden på et forløb mellem Mentor og Mentee aftales mellem parterne (et rimeligt forløb kan være 6 – 18 måneder).

Mentorerne får ingen honorar men alle forløb der fortsætter udover 3 måneder faktureres et organisationsbidrag til MentorTaskForce på kr. 750,- som et engangsbeløb.

Mod afslutningen af et mentorforløb evaluerer vi sammen om din virksomhed evt. er moden til en bestyrelse/et advisory board.

Ethvert forløb afsluttes med en kort evaluering, der beskriver det oprindelige udgangspunkt, hvad der er sket undervejs og slutresultatet.

Se hvordan du kan få en Mentor på MentorTaskForce.dk eller send en mail til mtf@MentorTaskForce.dk

Mads2000k-8
Fordi vi mener at Coworking er fremtidens måde at have kontor på”

Mads Fugl - Co-Founder og Direktør

Er du klar til de perfekte rammer?

Udfyld formularen og bliv kontaktet

*Du skal muligvis deaktivere AdBlocker for at indsende din forespørgsel.