Service som Marketing i 2020

marketing as a service

Ord betyder intet uden handling  Service er med til at vise, hvad en virksomhed kan samt hvilke værdier, den har. At yde den gode service viser også, hvad virksomheden står for, og hvor meget den gør for at skabe værdi for sine kunder. Hvis servicen ikke er god, kan det hurtigt skabe en dårlig oplevelse […]

Doing Service as Marketing in 2020

marketing as a service

Words mean nothing without action. Service as marketing helps to show what a company can do and what values it has. Providing good service also shows what the company stands for and how much it does to create value for its customers. If the service isn’t right, it can quickly create a bad experience for […]