Rollemodeller er med til at inspirere iværksættere i 2020

leadership, advice, business

Ifølge Fonden for Entreprenørskab gør rollemodeller en stor indsats for at inspirere de unge i at vælge en karriere i iværksætteri. En rollemodel er essentiel, fordi den giver de unge en mulighed for at relatere sig til et bekendt billede. Arv og miljø betyder meget for, hvilken påvirkning de unge oplever i deres liv.  Begge […]

Role models are inspiring entrepreneurs in 2020

leadership, advice, business

According to Fonden for Entreprenørskab role models is a big part of inspiring young people to choose an entrepreneurial career.  A role model is an essential part of having a mirror to reflect on. It allows the young to have an opportunity to relate to a familiar image while having the option to ask questions […]