Creativity can be a factor for entrepreneurs!

light bulb, idea, creativity

Is creativity measurable? Different opinions arise whether or not creativity can be measured, even though, most research points towards, that creativity is unmeasurable, but can be indexed into two subcategories: “Small c” and “big C”.  C is for creativity! Small c has its focus on everyday tasks with creative aspects, like the small inputs you […]

Kreativitet kan være en faktor for iværksætteri

light bulb, idea, creativity

  Kan kreativitet måles? Der er forskellige meninger om hvorvidt kreativitet kan måles, dog viser størstedelen af forskning på området, at kreativitet ikke kan måles på en skala, men det kan i stedet blive indekseret i kategorier i form af “lille K” og “Store K”.  K står for kreativ. Lille K har sit fokus på […]